برچسب: John Proakis

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش دوم

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB – 2nd Edition

نویسنده(گان): Vinay K. Ingle, John G. Proakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 395
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

***

Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش 3

Digital Signal Processing Using MATLAB 3rd ed

نویسنده(گان): Vinay K. Ingle, John G. Proakis

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1414
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

***

Solution Manual for Communication Systems Engineering – John Proakis, Masoud Salehi

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی – ویرایش دوم (دو حل المسائل)

Solutions Manual for Communication Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان):  John Proakis, Masoud Salehi

مشخصات حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 229
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1111
حجم فایل زیپ شده 6.80 مگابایت

***

 

Communication Systems Engineering – John Proakis, Masoud Salehi

کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی – ویرایش دوم

Communication Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان):  John Proakis, Masoud Salehi

کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 51 مگابایت

***

Solution Manual Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال جان پروکیس و دیمیتریس مانولاکیس – ویرایش سوم

Solutions Manual Digital Signal Processing – 3rd edition

نویسنده(گان): John G Proakis, Dimitris Manolakis

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

 کتاب پردازش سیگنال دیجیتال جان پراکیس و دیمیتریس مانولاکیس – ویرایش چهارم

Digital Signal Processing

نویسنده(گان): John G. Proakis, Dimitris K Manolakis

 کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس - ویرایش چهارم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1087
حجم فایل زیپ شده 100 مگابایت

***