برچسب: John Proakis

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش 2

Solution Manual for Digital Signal Processing Using MATLAB 2nd ed

نویسنده(گان): Vinay K. Ingle, John G. Proakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات395
حجم فایل زیپ شده3 مگابایت

***

Digital Signal Processing Using MATLAB – Vinay Ingle, John Proakis

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل – ویرایش 3

Digital Signal Processing Using MATLAB 3rd ed

نویسنده(گان): Vinay K. Ingle, John G. Proakis

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم افزار متلب اینگل

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1414
حجم فایل زیپ شده5 مگابایت

***

Solution Manual for Communication Systems Engineering – John Proakis, Masoud Salehi

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی – ویرایش دوم (دو حل المسائل)

Solutions Manual for Communication Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان):  John Proakis, Masoud Salehi

مشخصات حل المسائل اول

فرمتPDF
تعداد صفحات229
حجم فایل زیپ شده2 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1111
حجم فایل زیپ شده6.80 مگابایت

***

 

Communication Systems Engineering – John Proakis, Masoud Salehi

کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی – ویرایش دوم

Communication Systems Engineering – 2nd Edition

نویسنده(گان):  John Proakis, Masoud Salehi

کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی جان پروکیس و مسعود صالحی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات410
حجم فایل زیپ شده51 مگابایت

***

Solution Manual Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

حل المسائل کتاب پردازش سیگنال دیجیتال جان پروکیس – ویرایش سوم

Solutions Manual Digital Signal Processing 3rd edition

نویسنده(گان): John G Proakis, Dimitris Manolakis

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات400
حجم فایل زیپ شده6 مگابایت

***

Digital Signal Processing – John Proakis, Dimitris Manolakis

 کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس – ویرایش چهارم

Digital Signal Processing

نویسنده(گان): John G. Proakis, Dimitris K Manolakis

 کتاب پردازش سیگنال دیجیتال پراکیس - ویرایش چهارم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1087
حجم فایل زیپ شده100 مگابایت