برچسب: John Townsend

Solution Manual for Chemistry – John Kotz, Paul Treichel

حل المسائل کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز – ویرایش نهم

Solution Manual for Chemistry & Chemical Reactivity – 9th Edition

نویسنده(گان): John C. Kotz, Paul M. Treichel, John Townsend, David Treichel

حل المسائل کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی Kotz

این حل المسائل، جواب کل تمرینات کتاب درسی (فصل های 1 تا 25) را پوشش می دهد و به ازای هر فصل، یک فایل ورد و پی دی اف به عنوان حل المسائل دارد. در حقیقت این حل المسائل هم به صورت word و هم به صورت PDF موجود می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت WORD & PDF
تعداد صفحات 510
حجم فایل زیپ شده 12.5 مگابایت

***

Chemistry – John Kotz, Paul Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز – ویرایش نهم

Chemistry & Chemical Reactivity – 9th Edition

نویسنده(گان): John C. Kotz, Paul M. Treichel, John Townsend, David Treichel

کتاب شیمی و واکنش های شیمیایی جان کوتز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1416
حجم فایل زیپ شده 140 مگابایت

***

A Modern Approach to Quantum Mechanics – John Townsend

کتاب روش های نوین مکانیک کوانتومی جان تاونسند – ویرایش اول و دوم

A Modern Approach to Quantum Mechanics – 1st and 2nd edition

نویسنده(گان):John Townsend

کتاب روش های نوین مکانیک کوانتومی Townsend ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 584
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 572
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***