برچسب: John Tsitsiklis

Solution Manual for Introduction to Linear Optimization – Dimitris Bertsimas, John Tsitsiklis

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی خطی دیمیتریس برتسیماس

Solution Manual for Introduction to Linear Optimization

نویسنده(گان): Dimitris Bertsimas, John N. Tsitsiklis

لازم به توضیح است که این حل المسائل به صورت گردآوری شده می باشد و تنها تعداد کمی از مسائل را دارا می باشد.

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 8.47 مگابایت

***

 

Introduction to Linear Optimization – Dimitris Bertsimas, John Tsitsiklis

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی خطی دیمیتریس برتسیماس

 Introduction to Linear Optimization

نویسنده(گان): Dimitris Bertsimas, John N. Tsitsiklis

کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی خطی دیمیتریس برتسیماس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 186
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

 

Solution Manual for Introduction to Probability – Dimitri Bertsekas, John Tsitsiklis

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر احتمالات دیمیتری برتسکاس – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Probability – 2nd Edition

نویسنده(گان): Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 133
حجم فایل زیپ شده 1.45 مگابایت

***

Introduction to Probability – Dimitri Bertsekas, John Tsitsiklis

کتاب مقدمه ای بر احتمالات دیمیتری برتسکاس – ویرایش دوم

Introduction to Probability – 2nd Edition

نویسنده(گان): Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 539
حجم فایل زیپ شده 16.5 مگابایت

***

 

Solution Manual Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods – Dimitri Bertsekas, John Tsitsiklis

حل المسائل محاسبات توزیع شده و موازی، روش های عددی دیمیتری برتسکاس و سیتسیکلیس

Solution Manual Parallel and Distributed Computation, Numerical Methods

نویسنده(گان):Dimitri Bertsekas, John Tsitsiklis


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 95
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت

***

Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods – Dimitri Bertsekas, John Tsitsiklis

کتاب محاسبات توزیع شده و موازی، روش های عددی دیمیتری برتسکاس و سیتسیکلیس

Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods

نویسنده(گان): Dimitri P. Bertsekas, John Tsitsiklis

کتاب محاسبات توزیع شده و موازی، روش های عددی دیمیتری برتسکاس و سیتسیکلیس

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 738
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

***