برچسب: Jonathan Rourke

Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 237
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***

Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش پنجم و ششم

Inorganic Chemistry 5th and 6th edition

نویسنده(گان): Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

براین کتاب دو ویرایش موجود می باشد، ویرایش پنجم و ششم

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 851
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 901
حجم فایل زیپ شده 25.8 مگابایت

***