برچسب: Joseph Goodman

Solution Manual for Introduction to Fourier Optics – Joseph Goodman

 حل المسائل کتاب مقدمه ای بر اپتیک فوریه جوزف گودمن

Solution Manual to Introduction to Fourier Optics

نویسنده(گان): Joseph W Goodman

 حل المسائل کتاب مقدمه ای بر اپتیک فوریه جوزف گودمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 98
حجم فایل زیپ شده 0.6 مگابایت

***

Statistical Optics – Joseph Goodman

کتاب اپتیک آماری جوزف گودمن

Statistical Optics

نویسنده(گان): Joseph W. Goodman

کتاب اپتیک آماری جوزف گودمن

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 567
حجم فایل زیپ شده 12.3 مگابایت

***

Introduction to Fourier Optics – Joseph Goodman

کتاب مقدمه ای اپتیک فوریه جوزف گودمن – ویرایش سوم

Introduction to Fourier Optics – 3rd Edition

نویسنده(گان):Joseph W Goodman

کتاب مقدمه ای اپتیک فوریه جوزف گودمن

مشخصات فایل

فرمت DJVU
تعداد صفحات 458
حجم فایل زیپ شده 12.7 مگابایت

***