برچسب: Joseph Louvar

Solution Manual for Chemical Process Safety – Daniel Crowl, Joseph Louvar

حل المسائل کتاب ایمنی فرایندهای شیمیایی کراول

Solution Manual for Chemical Process Safety – fundamentals with applications 3rd ed

نویسنده(گان): Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar

این حل المسائل به صورت دستنویس و به زبان انگلیسی می باشد

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 698
حجم فایل زیپ شده 60مگابایت

Chemical Process Safety – Daniel Crowl, Joseph Louvar

کتاب ایمنی فرایندهای شیمیایی کراول

Chemical Process Safety: Fundamentals with applications 2nd ed

نویسنده(گان): Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar

کتاب ایمنی فرایندهای شیمیایی کراول

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 650
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت