برچسب: Joseph Polchinski

Solution Manual for String Theory – Joseph Polchinski

حل المسائل کتاب نظریه ریسمان جوزف پولچینسکی

Solution Manual for Polchinski’s String Theory

نویسنده(گان): Joseph Polchinski, M. Headrick

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 115
حجم فایل زیپ شده 0.7مگابایت

***

String Theory – Joseph Polchinski

کتاب نظریه ریسمان جوزف پولچینسکی – جلد 1 و 2

String Theory – Volume 1 & 2

نویسنده : Joseph Polchinski

کتاب نظریه ریسمان جوزف پولچینسکی - جلد 1 و 2

مشخصات فایل جلد اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 424
حجم فایل 2.55 مگابایت

مشخصات فایل جلد دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 553
حجم فایل 2.63 مگابایت

***

خرید جلد اول

***

خرید جلد دوم