برچسب: Judith Penna

Solution Manual for College Algebra – Marvin Bittinger, Judith Beecher

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی ماروین بیتینجر – گراف ها و مدل ها – ویرایش پنجم

Solution Manual for College Algebra – 5th Edition

نویسنده(گان):Marvin Bittinger,Judith Beecher,David Ellenbogen,Judith Penna

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی ماروین بیتینجر - گراف ها و مدل ها


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 333
حجم فایل زیپ شده 8 مگابایت

***

Solution Manual for Algebra and Trigonometry – Judith Beecher, Judith Penna

حل المسائل کتاب جبر ومثلثات بیچر ویراست سوم

Solution Manual for Algebra and Trigonometry – 3rd Edition

نویسنده(گان):Judith A. Beecher, Judith A. Penna, Marvin L. Bittinger

حل المسائل کتاب جبر ومثلثات بیچر


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 699
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

College Algebra – Marvin Bittinger, Judith Beecher

کتاب جبر دانشگاهی ماروین بیتینجر – ویراست پنجم

College Algebra: Graphs and Models 5th ed

نویسنده(گان): Marvin L. Bittinger, Judith A. Beecher, David J. Ellenbogen, Judith A. Penna

کتاب جبر دانشگاهی ماروین بیتینجر


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 23 مگابایت

***

Algebra and Trigonometry – Judith A. Beecher, Judith A. Penna

کتاب جبر و مثلثات بیچر – ویرایش سه و چهارم

Algebra and Trigonometry

نویسنده(گان):Judith A. Beecher, Judith A. Penna, Marvin L. Bittinger

کتاب جبر و مثلثات بیچر


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1120
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت