برچسب: Julian Smith

Unit Operations of Chemical Engineering – Warren McCabe, Julian Smith

کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی مک کیب – ویرایش پنجم

Unit Operations In Chemical Engineering 5th ed

نویسنده(گان):Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott

کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی مک کیب
مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1088
حجم فایل زیپ شده 29مگابایت

***

Solution Manual for Unit Operations of Chemical Engineering – Warren McCabe, Julian Smith

حل المسائل کتاب عملیات واحد در مهندسی شیمی وارن مک کیب – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Unit Operations of Chemical Engineering – 6th and 7th ed

نویسنده(گان):Warren L. McCabe, Julian Smith, Peter Harriott

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 511
حجم فایل زیپ شده 31 مگابایت


مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 403
حجم فایل زیپ شده 8.8 مگابایت

***