برچسب: Julio De Paula

Solution Manual for Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

حل المسائل کتاب کوانتا، ماده و تغییر پیتر اتکینز

Solution Manual for Quanta, Matter and Change: A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسنده(گان): Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman, Charles A. Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta

حل المسائل کتاب کوانتا، ماده و تغییر پیتر اتکینز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 535
حجم فایل زیپ شده 78 مگابایت

***

Quanta, Matter and Change – Peter Atkins, Julio de Paula

کتاب کوانتای انرژی، ماده و تغییر پیتر اتکینز – نگرش مولکولی به شیمی کوانتومی

Quanta, Matter and Change, A Molecular Approach to Physical Chemistry

نویسنده(گان): Peter Atkins, Julio de Paula, Ron Friedman

کتاب کوانتای انرژی، ماده و تغییر پیتر اتکینز - نگرش مولکولی به شیمی کوانتومی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 806
حجم فایل زیپ شده 9.6 مگابایت

***

Physical Chemistry – Peter Atkins, Julio De Paula

شیمی فیزیک پیتر اتکینز – ویرایش هشتم و نهم

Physical chemistry

نویسنده(گان): Peter W Atkins, Julio De Paula

شیمی فیزیک پیتر اتکینز - ویرایش هشتم و نهم

مشخصات فایل ویرایش 9

فرمت PDF
تعداد صفحات 972
حجم فایل 129 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشت

فرمت PDF
تعداد صفحات 1053
حجم فایل 13 مگابایت

***