برچسب: Karsten Flensberg

Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics – Henrik Bruus, Karsten Flensberg

کتاب نظریه کوانتومی یس ذره ای در فیزیک ماده چگال هنریک براس

 Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics

نویسنده(گان): Henrik Bruus, Karsten Flensberg

کتاب نظریه کوانتومی یس ذره ای در فیزیک ماده چگال هنریک براس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 352
حجم فایل زیپ شده 2.53 مگابایت

***

 

Introduction To Quantum Field Theory In Condensed Matter Physics – Henrik Bruus, Karsten Flensberg

کتاب مقدمه بر نظریه میدان های کوانتومی در فیزیک ماده چگال بروس

Introduction To Quantum Field Theory In Condensed Matter Physics

نویسنده(گان):  Henrik Bruus, Karsten Flensberg

کتاب مقدمه بر نظریه میدان های کوانتومی در فیزیک ماده چگال بروس

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 3.4 مگابایت

***