برچسب: Keith William Morton

Solution Manual for Numerical Solution of Partial Differential Equations – Keith Morton, David Mayers

حل المسائل کتاب جواب های عددی معادلات دیفرانسیل جزئی مورتن و مایرز

Solution Manual for Numerical Solution of Partial Differential Equations

نویسنده(گان): Keith William Morton, David Francis Mayers

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 84
حجم فایل زیپ شده 0.3 مگابایت

***

Numerical Solution of Partial Differential Equations – Keith Morton, David Mayers

 کتاب جواب های عددی معادلات دیفرانسیل جزئی مورتن و مایرز

Numerical Solution of Partial Differential Equations 2nd ed

نویسنده(گان): Keith William Morton, David Francis Mayers

 کتاب جواب های عددی معادلات دیفرانسیل جزئی مورتن و مایرز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 293
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***