برچسب: Kenneth Chong

Solution Manual for Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

حل المسائل کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Solution Manual for Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

توضیح اینکه این حل المسائل به صورت دستنویس و بسیار با کیفیت می باشد و اکثر مسائل کتاب ویرایش سوم را پوشش می دهد.

دانلود فایل نمونه

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 309
حجم فایل زیپ شده 51.7 مگابایت

***

Elasticity in Engineering Mechanics – Arthur Boresi, Kenneth Chong

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی – ویرایش سوم

Elasticity in Engineering Mechanics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Arthur P. Boresi, Kenneth P. Chong, James D. Lee

کتاب الاستیسیته در مهندسی مکانیک آرتور بورسی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 700
حجم فایل زیپ شده 4.40 مگابایت

***