برچسب: Kenneth Kendall

Solution Manual for Systems Analysis and Design – Kenneth Kendall, Julie Kendall

حل المسائل کتاب تحلیل و طراحی سیستم کنت کندال و جولی کندال – ویرایش هشتم

Solution Manual for Systems Analysis and Design – 8th Edition

نویسنده(گان): Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall

حل المسائل تحلیل و طراحی سیستم کندال

این حل المسائل، پاسخ تمرینات و پرسش های کل فصل های کتاب درسی (فصلهای 1 تا 16) را پوشش می دهد. به ازای هر فصل یک فایل WORD دارد و در کنار حل المسائل اصلی، فایل های Visio CPU Files و Visible Analyst CPU Files برای دانشجویان و مدرسین قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات حل المسائل

فرمت Word
تعداد صفحات 515
حجم فایل زیپ شده 8.79 مگابایت

***

Systems Analysis and Design – Kenneth Kendall, Julie Kendall

کتاب تحلیل و طراحی سیستم کنت کندال و جولی کندال – ویرایش هشتم و نهم

Systems Analysis and Design – 8th and 9th Edition

نویسنده(گان): Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall

کتاب تحلیل و طراحی سیستم کندال ویرایش نهم

کتاب تحلیل و طراحی سیستم کنت کندال ویرایش هشتم

این محصول شامل دو کتاب درسی برای ویرایش های هشتم و نهم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش نهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 551
حجم فایل زیپ شده 16.3 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 601
حجم فایل زیپ شده 14.2 مگابایت

***