برچسب: Kenneth Krane

Modern Physics by Kenneth Krane

کتاب فیزیک جدید کرن ویراست سوم

Modern Physics – 3rd Edition

نویسنده(گان):Kenneth S. Krane

کتاب فیزیک جدید کرن


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 560
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

***

Solution Manual for Modern Physics – Kenneth Krane

حل المسائل کتاب فیزیک جدید کرن ویراست سوم

Solution Manual for Modern Physics – 3rd Edition

نویسنده(گان): Kenneth Krane


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 325
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت

***

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

 کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 2 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume2

نویسنده(گان): Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر

 کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 2 کنت کرین به زبان فارسی

 

 

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 1 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume1

نویسنده(گان): Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر

کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 1 کنت کرین به زبان فارسی