برچسب: Kenneth Smith

Microelectronic Circuits – Vincent Gaudet, Kenneth Smith

کتاب مدارهای میکروالکترونیک وینسنت گادت – ویرایش هفتم

Laboratory Explorations to Accompany Microelectronic Circuits 7th ed

نویسنده(گان): Vincent C. Gaudet, Kenneth C. Smith

کتاب مدارهای میکروالکترونیک وینسنت گادت

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 120
حجم فایل زیپ شده 3.6 مگابایت

***

Solution Manual for Advanced Accounting – Floyd Beams, Joseph Anthony

حل المسائل کتاب حسابداری پیشرفته بیمز

شامل حل فصل های 1،2،3،4،5،6،8،9،12،13 از ویرایش 11 و حل فصل 2 از ویرایش 12 می باشد

Solution Manual for Advanced Accounting 11th and 12th ed

نویسنده(گان): Floyd A. Beams, Joseph H. Anthony, Bruce Bettinghaus, Kenneth Smith

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 36 مگابایت

***

Advanced Accounting – Floyd Beams, Joseph Anthony

کتاب حسابداری پیشرفته فلوید بیمز

Advanced Accounting 11th ed

نویسنده(گان): Floyd A. Beams, Joseph H. Anthony, Bruce Bettinghaus, Kenneth Smith

کتاب حسابداری پیشرفته فلوید بیمز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 840
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت