برچسب: Kent Nagle

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – Kent Nagle, Edward Saff

حل المسائل کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل کنت ناگل و ادوارد ساف – ویرایش ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Differential Equations – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای ویرایش هفتم. حل المسائل ویرایش ششم تنها جواب نهایی مسائل فرد را دارد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 323
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 121
حجم فایل زیپ شده 1.30 مگابایت

***

Fundamentals of Differential Equations – Kent Nagle, Edward Saff

کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل ناگل – ویرایش هفتم و هشتم

Fundamentals of Differential Equations 7th Ed, 8th Ed

نویسنده(گان):R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider

کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل ناگل
مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 739
حجم فایل زیپ شده 65مگابایت

مشخصات فایل ویراست هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت