برچسب: Kevin Kan

Solution Manual for Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction – Barry Onouye, Kevin Kan

حل المسائل کتاب استاتیک و مقاومت مصالح برای معماری و ساختمان سازی Onouye و Kan – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction -3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Barry S. Onouye, Kevin Kan

این مجموعه شامل سه حل المسائل می باشد، دو تا برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم. یکی از حل المسائلهای ویرایش سوم، از سایت chegg . com تهیه شده است.

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات242
حجم فایل زیپ شده1.48 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش سوم (برگرفته از chegg)

فرمتPDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده88.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات197
حجم فایل زیپ شده1.95 مگابایت

***

Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction – Barry Onouye, Kevin Kan

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح برای معماری و ساختمان سازی Onouye و Kan – ویرایش چهارم

Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction – 4th Edition

نویسنده(گان): Barry S. Onouye, Kevin Kan

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح برای معماری و ساختمان سازی Onouye و Kan

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات620
حجم فایل زیپ شده27.9 مگابایت

***