برچسب: Klaus Timmerhaus

Solution Manual for Plant Desing and Economics for Chemical Engineers – Max Stone Peters, Klaus Timmerhaus

حل المسائل کتاب طرح و اقتصاد مهندسی شیمی پترز – ویرایش چهارم و پنجم

Solution Manual for Plant Desing and Economics for Chemical Engineers 4th an 5th ed

نویسنده(گان): Max Stone Peters, Klaus D. Timmerhaus

مشخصات فایل وییراست چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 292
حجم فایل زیپ شده 49مگابایت

مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 392
حجم فایل زیپ شده 24مگابایت

***

Plant Desing and Economics for Chemical Engineers – Max Stone Peters, Klaus Timmerhaus

کتاب طرح و اقتصاد مهندسی شیمی پترز – ویرایش چهارم

Plant Desing and Economics for Chemical Engineers 4th ed

نویسنده(گان): Max Stone Peters, Klaus D. Timmerhaus

کتاب طرح و اقتصاد مهندسی شیمی پترز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 925
حجم فایل زیپ شده 16مگابایت

***

Cryogenic Process Engineering by Klaus Timmerhaus, Thomas Flynn

کتاب مهندسی فرایندهای برودتی

Cryogenic Process Engineering

نویسنده(گان): Klaus D. Timmerhaus, Thomas M. Flynn

کتاب مهندسی فرایندهای برودتی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 612
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت