برچسب: Knut Sydsaeter

Solution Manual for Essential Mathematics for Economic Analysis – Knut Sydsaeter, Peter Hammond

حل المسائل کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Essential Mathematics for Economic Analysis – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Knut Sydsaeter , Peter Hammond, Arne Strøm

این حل المسائل شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 115
حجم فایل زیپ شده 0.7 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 73
حجم فایل زیپ شده 519 کیلوبایت

***

Essential Mathematics for Economic Analysis – Knut Sydsaeter, Peter Hammond

کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter  – ویرایش چهارم

Essential Mathematics for Economic Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Knut Sydsaeter , Peter Hammond, Arne Strøm

کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 766
حجم فایل زیپ شده 5.81 مگابایت

***