برچسب: Knut Sydsaeter

Solution Manual for Essential Mathematics for Economic Analysis – Knut Sydsaeter, Peter Hammond

حل المسائل کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter – ویرایش سوم و چهارم

Solution Manual for Essential Mathematics for Economic Analysis – 3rd and 4th Edition

نویسنده(گان): Knut Sydsaeter , Peter Hammond, Arne Strøm

این حل المسائل شامل دو حل المسائل می باشد، یکی برای ویرایش سوم و دیگری برای ویرایش چهارم

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات115
حجم فایل زیپ شده0.7 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات73
حجم فایل زیپ شده519 کیلوبایت

***

Essential Mathematics for Economic Analysis – Knut Sydsaeter, Peter Hammond

کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter  – ویرایش چهارم

Essential Mathematics for Economic Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Knut Sydsaeter , Peter Hammond, Arne Strøm

کتاب ریاضیات اساسی برای تحلیل های اقتصادی Sydsaeter

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات766
حجم فایل زیپ شده5.81 مگابایت

***