برچسب: Kothari

Solution Manual for Electric Machines – Kothari, Nagrath

حل المسائل کتاب ماشین های الکتریکی کوثری و ناگراث – ویرایش چهارم

Solution Manual for Electric Machines – 4th Edition

نویسنده(گان): D. P. Kothari, I. J. Nagrath

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 201
حجم فایل زیپ شده 1.28 مگابایت

***

Electric Machines – Kothari, Nagrath

کتاب ماشین های الکتریکی کوثری و ناگراث – ویرایش چهارم

Electric Machines – 4th Edition

نویسنده(گان): D. P. Kothari, I. J. Nagrath

کتاب ماشین های الکتریکی کوثری و ناگراث

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 777
حجم فایل زیپ شده 13.1 مگابایت

***

Modern Power System Analysis – Kothari, Nagrath

کتاب بررسی سیستم های قدرت کوثری و ناگراث

Modern Power System Analysis 3rd ed

نویسنده(گان): D. P. Kothari, I. J. Nagrath

کتاب بررسی سیستم های قدرت کوثری و ناگراث

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 354
حجم فایل زیپ شده 54 مگابایت

***