برچسب: Kuldeep Shastri

Solution Manual for Financial Theory and Corporate Policy by Thomas Copeland,Fred Weston,Kuldeep Shastri

حل المسائل کتاب نظریه های مالی و سیاست شرکتی کوپلند

Solution Manual for Financial Theory and Corporate Policy 4th Edition

نویسنده(گان):Thomas E. Copeland, J. Fred Weston, Kuldeep Shastri

حل المسائل کتاب نظریه های مالی و سیاست شرکتی کوپلند

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 200
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

Financial Theory and Corporate Policy byThomas Copeland, Fred Weston, Kuldeep Shastri

کتاب نظریه های مالی و سیاست شرکتی کوپلند

Financial Theory and Corporate Policy 3th Edition

نویسنده(گان): Thomas Copeland, Fred Weston, Kuldeep Shastri

کتاب نظریه های مالی و سیاست شرکتی کوپلند


مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 958
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت