برچسب: Kurt Bryan

Solution Manual for Discrete Fourier Analysis and Wavelets – Allen Broughton, Kurt Bryan

حل المسائل کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون – ویرایش اول

Solution Manual for Discrete Fourier Analysis and Wavelets: Applications to Signal and Image Processing – 1st Edition

نویسنده(گان): S. Allen Broughton, Kurt M. Bryan

حل المسائل مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون

توضیح اینکه این حل المسائل، شامل حل تمرینات فصل های 1 الی 7 کتاب درسی ویرایش اول می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 80
حجم فایل زیپ شده 408 کیلوبایت

***

Discrete Fourier Analysis and Wavelets – Allen Broughton, Kurt Bryan

کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون – ویرایش اول و دوم

Discrete Fourier Analysis and Wavelets: Applications to Signal and Image Processing – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): S. Allen Broughton, Kurt M. Bryan

کتاب مبانی آنالیز فوریه گسسته و موجک های آلن براگتون

توضیح اینکه این مجموعه شمل دو کتاب می باشد: یکی برای ویرایش اول و دیگری برای ویرایش دوم

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 465
حجم فایل زیپ شده 5.72 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 335
حجم فایل زیپ شده 5.63 مگابایت

***