برچسب: Larry Kinney

Solution Manual for Fundamentals of Logic Design – Charles Roth, Larry Kinney

حل المسائل کتاب مبانی طراحی منطقی چارلز روت – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for Fundamentals of Logic Design 5th and 6th Edition

نویسنده(گان):Charles H. Roth, Larry L. Kinney


مشخصات فایل ویراست پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 238
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 242
حجم فایل زیپ شده  3.5 مگابایت

***

Fundamentals of Logic Design – Charles Roth, Larry Kinney

کتاب مبانی طراحی منطقی چارلز روت – ویرایش ششم و هفتم

Fundamentals of Logic Design 6th and 7th Edition

نویسنده(گان):Charles H. Roth, Larry L. Kinney

کتاب مبانی طراحی منطقی چارلز روت
مشخصات فایل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 780
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت

مشخصات فایل ویراست هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 716
حجم فایل زیپ شده 25مگابایت

***