برچسب: Larry Ritzman

Solution Manual for Operations Management – Lee Krajewski, Manoj Malhotra

حل المسائل کتاب مدیریت عملیات: فرایندها و زنجیره تامین لی کراجفسکی – ویرایش یازدهم

Solution Manual for Operations Management: Processes and Supply Chains – 11th Edition

نویسنده(گان): Lee J. Krajewski, Manoj K. Malhotra, Larry P. Ritzman

حل المسائل مدیریت عملیات Krajewski

این محصول شامل حل تمرینات فصل های 1 الی 15 به همراه اپندیکس های A و  B و  C و D و  E و  G و  H و  I و  J و K می باشد که به ازای هر فصل یا اپندیکس یک فایل پی دی اف و رورد به عنوان حل المسائل وجود دارد. همچنین پوشه ای با عنوان Video Cases شامل فایل جانبی این کتاب می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت  PDF و DOC
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 36.8 مگابایت

***

Operations Management – Lee Krajewski , Larry Ritzman

کتاب مدیریت عملیات: فرایندها و زنجیره تامین لی کراجفسکی – ویرایش یازدهم (نسخه جهانی) و دهم

Operations Management: Processes and Supply Chains -10th Edition and 11th Global Edition

نویسنده(گان): Lee J. Krajewski , Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra

کتاب مدیریت عملیات لی کراجفسکی ویرایش یازدهم

کتاب مدیریت عملیات لی کراجوفسکی ویرایش دهم

این محصول شامل دو کتاب الکترونیک برای دو ویرایش مذکور می باشد.

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 666
حجم فایل زیپ شده 32.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 675
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

***