برچسب: Laurene Fausett

Solution Manual for Fundamentals of Neural Networks – Laurene Fausett

حل المسائل کتاب مبانی شبکه های عصبی: ساختارها، الگوریتم ها و کاربردها لوران فاست – ویرایش اول

Solution Manual for Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms And Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Laurene V. Fausett

حل المسائل شبکه های عصبی Fausett

این حل المسائل، کل فصل های 1 تا 7 کتاب درسی را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 300
حجم فایل زیپ شده 15.9 مگابایت

***

Fundamentals of Neural Networks – Laurene Fausett

کتاب مبانی شبکه های عصبی: ساختارها، الگوریتم ها و کاربردها لوران فاست – ویرایش اول

Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms And Applications – 1st Edition

نویسنده(گان): Laurene V. Fausett

کتاب مبانی شبکه های عصبی Fausett

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 471
حجم فایل زیپ شده  5.46 مگابایت

***