برچسب: Leroy Sturges

Solution Manual for Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح ویلیام رایلی – ویرایش ششم

Solution Manual for Mechanics of Materials – 6th Edition 

نویسنده(گان): William Riley, Leroy Sturges, Don Morris

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1283
حجم فایل زیپ شده 32.5 مگابایت

***

 

Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

کتاب مقاومت مصالح ویلیام رایلی – ویرایش ششم

Mechanics of Materials – 6th Edition 

نویسنده(گان): William Riley, Leroy Sturges, Don Morris

کتاب مقاومت مصالح ویلیام رایلی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 726
حجم فایل زیپ شده 383 مگابایت

***

 

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – William Riley, Leroy Sturges

حل المسائل کتاب استاتیک ویلیام رایلی – ویرایش دوم

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1163
حجم فایل زیپ شده 21.4 مگابایت

***Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials – William Riley, Leroy Sturges

حل المسائل کتاب استاتیک و مکانیک مواد ویلیام فرانکلین رایلی و لروی استرجس‌ – ویرایش دوم

Solution Manual for Statics and Mechanics of Materials: An Integrated Approach – 2nd Edition

نویسنده(گان): William F. Riley, Leroy D. Sturges, Don H. Morris

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1283
حجم فایل زیپ شده 32.5 مگابایت

***