برچسب: Lodish Biology Download

Molecular Cell Biology – Harvey Lodish, Arnold Berk

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش به زیان فارسی و انگلیسی – ویرایش ششم و هشتم

Molecular Cell Biology 6th and 8th Edition

نویسنده(گان): Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon, Kelsey C. Martin

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش به زیان فارسی و انگلیسی

توضیح اینکه این مجموعه شامل دو ویرایش می باشد. ویرایش ششم (2008) که به زبان فارسی می باشد و ویرایش هشتم مربوط به 2017 که به زبان انگلیسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش ششم به زبان فارسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 1521
حجم فایل زیپ شده 155 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هشتم به زبان انگلیسی

فرمت PDF
تعداد صفحات 1278
حجم فایل زیپ شده 60.1 مگابایت

***