برچسب: Matthew Sadiku

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB – Matthew Sadiku

حل المسائل کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس با استفاده از متلب متیو سدیکو – ویرایش سوم

Solution Manual for Numerical Techniques in Electromagnetics with Matlab – 3rd Edition

نویسنده(گان): Matthew N.O. Sadiku

حل المسائل تکنیک های عددی در الکترومغناطیس سادیکو

این محصول حل تمرینات کتاب درسی ویرایش سوم را دارا می باشد و همه فصل های 1 تا 9 را پوشش می دهد. در ضمن فایل های کمکی نیز در مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 172
حجم فایل زیپ شده 69.6 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Electromagnetics – Matthew Sadiku

حل المسائل کتاب اصول الکترومغناطیس متیو سادیکو – ویرایش سوم و چهارم و هفتم

 Solutions Manual for Elements of Electromagnetics – 7th, 4th and 3rd Edition

نویسنده(گان):  Matthew N. O. Sadiku

حل تمرین الکترومغناطیس سادیکو ویرایش هفتم

محصول اول، حل المسائل رسمی برای ویرایش هفتم کتاب درسی می باشد. این حل المسائل فصل های 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف جداگانه دارد. همچنین اسلاید های آموزشی نیز در این مجموعه قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش هفتم

محصول دوم شامل دو حل المسائل برای ویرایش های سوم و چهارم کتاب می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 513
حجم فایل زیپ شده 41.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 422
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***

پرداخت جهت محصول اول (ویرایش هفتم)

***

پرداخت جهت محصول دوم (حل المسائلهای ویرایش سو م و چهارم)

Elements of Electromagnetics – Matthew Sadiku

کتاب اصول الکترومغناطیس متیو سادیکو – ویرایش هفتم و سوم

 Elements of Electromagnetics – 3rd and 7th Edition

نویسنده(گان):  Matthew N. O. Sadiku

حل تمرین اصول الکترومغناطیس سادیکو ویرایش هفتم

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های سوم و هفتم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 926
حجم فایل زیپ شده 23.9 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 769
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Electric Circuits – Charles Alexander, Matthew Sadiku

حل المسائل مبانی مدارهای الکتریکی چارلز الکساندر، متیو سادیکو – ویرایش دوم، سوم، چهارم و پنجم (شش حل المسائل)

Solution Manual for Fundamentals of Electric Circuits –  2nd, 3rd, 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Charles Alexander, Matthew Sadiku

این مجموعه شامل شش حل المسائل می باشد که جهت دانلود قرار داده شده اند. دو حل المسائل برای ویرایش پنجم و دو تا برای ویرایش چهارم می باشد. بدیهی است که برخی از این حل المسائل ها می توانند هم پوشانی داشته باشند.

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم – حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2107
حجم فایل 9.75 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم – حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات ….
حجم فایل 16.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم – حل المسائل دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1972
حجم فایل 13.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم – حل المسائل اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 1117
حجم فایل 16.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1971
حجم فایل 14 مگابایت

 مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 854
حجم فایل 11 مگابایت

***

Fundamentals of Electric Circuits – Charles Alexander, Matthew Sadiku

مبانی مدارهای الکتریکی ویرایش 4 و 5 – چارلز الکساندر، متیو سادیکو

Fundamentals of Electric Circuits

نویسنده(گان): Charles Alexander, Matthew Sadiku

این مجموعه شامل کتاب های ویرایش 4 و 5 می باشد.

مبانی مدارهای الکتریکی ویرایش 4 و 5 - چارلز الکساندر، متیو سادیکو

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 972
حجم فایل 129 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1053
حجم فایل 13 مگابایت

 

 

Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB – Matthew Sadiku

کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس با استفاده از متلب متیو سدیکو – ویرایش دوم و سوم

Numerical Techniques in Electromagnetics with Matlab – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Matthew N.O. Sadiku

کتاب تکنیک های عددی در الکترومغناطیس سادیکو - ویرایش دوم و سوم

این محصول شامل دو ویرایش کتاب درسی می باشد. کتاب ویرایش سوم به صورت اسکن شده می باشد

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 278
حجم فایل زیپ شده 35.9 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش دوم

فرمت DJVU
تعداد صفحات 750
حجم فایل زیپ شده 6.9 مگابایت

***