برچسب: Michael Ashby

Solution Manual for Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jones

حل المسائل کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

دانلود نمونه رایگان

این حل المسائل، همه تمرینات فصول 1 الی 29 را شامل می شود.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 52
حجم فایل زیپ شده 1.29 مگابایت

***

Engineering Materials 1 – Michael Ashby, David Jones

کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز – ویرایش چهارم

Engineering Materials 1 – 4th Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby, David R. H. Jone

کتاب مواد مهندسی 1 مایکل اشبی و دیوید جونز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 449
حجم فایل زیپ شده 20 مگابایت

***

Materials Selection in Mechanical Design – Michael Ashby

کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی میشل فاریس اشبی – ویرایش چهارم

Materials Selection in Mechanical Design – Fourth Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby

کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی میشل فاریس اشبی

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 665
حجم فایل زیپ شده 66.7 مگابایت

***

Solution Manual for Materials Selection in Mechanical Design – Michael Ashby

حل المسائل کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی میشل فاریس اشبی – ویرایش پنجم

Solution Manual for Materials Selection in Mechanical Design – Fifth Edition

نویسنده(گان): Michael F. Ashby

این حل المسائل برای فصل پنجم می باشد و کل کتاب را پوشش می دهد

دانلود فایل نمونه

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 128
حجم فایل زیپ شده 4.38 مگابایت

***

Solution Manual for Materials – Michael Ashby, Hugh Shercliff

حل المسائل کتاب مواد مایکل اشبی – ویرایش سوم

Solution Manual for Materials: engineering, science, processing and design – 3rd Edition

نویسنده(گان): Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 211
حجم فایل زیپ شده 6.44 مگابایت

***