برچسب: Michael Plesha

Engineering Mechanics: Dynamics – Gary Gray, Francesco Costanzo

کتاب دینامیک گری و پلشا

Engineering Mechanics: Dynamics

نویسنده(گان): Gary L. Gray, Francesco Costanzo, Michael E. Plesha

کتاب دینامیک گری و پلشا

توضیح اینکه این کتاب بسیار بی کیفیت تهیه شده و اصلا برای پرینت گرفتن مناسب نیست

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات801
حجم فایل زیپ شده64.5 مگابایت

***

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

حل المسائل کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Solution Manual for Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

 

این حل المسائل به صورت دستنویس می باشد

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات522
حجم فایل زیپ شده7.53 مگابایت

***

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – Robert Cook, David Malkus

کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک – ویرایش چهارم

Concepts and Applications of Finite Element Analysis – 4th Edition

نویسنده(گان): Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha, Robert J. Witt

کتاب مفاهیم و کاربردهای تحلیل اجزای محدود رابرت کوک

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات733
حجم فایل زیپ شده25.8 مگابایت

***

Solution Manual for Statics – Michael Plesha, Gary Gray

حل المسائل کتاب استاتیک مایکل پلشا – ویرایش اول و دوم

Solution Manual for Engineering Mechanics: Statics – 1st and 2nd Edition

نویسنده(گان): Michael Plesha, Gary Gray, Francesco Costanzo

حل المسائل ویرایش دوم تنها شامل حل تمرینات فصل دوم می باشد.

حل المسائل ویرایش اول نیز تنها شامل حل تمرینات فصل چهارم می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات125
حجم فایل زیپ شده12.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات233
حجم فایل زیپ شده16.9 مگابایت

***

Statics – Michael Plesha, Gary Gray

کتاب استاتیک مایکل پلشا – ویرایش چهارم

Engineering Mechanics: Statics

نویسنده(گان): Michael Plesha, Gary Gray, Francesco Costanzo

کتاب استاتیک مایکل پلشا

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات633
حجم فایل زیپ شده25.1 مگابایت

***