برچسب: Patrick Oosthuizen

Solution Manual for Introduction to Compressible Fluid Flow – Patrick Oosthuizen, William Carscallen

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر جریان سیال تراکم پذیر پاتریک اوس‍ت‍هوي‍زن‌ و ویلیام کارسکالن – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction to Compressible Fluid Flow – 2nd Edition

نویسنده(گان): Patrick H. Oosthuizen, William E. Carscallen

حل المسائل جریان سیال تراکم پذیر Oosthuizen و Carscallen

این حل المسائل فصلهای 1 تا 14 کتاب درسی را پوشش می دهد. علاوه بر حل المسائل، اسلاید های آموزشی نیز در این محصول قرار دارند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 708
حجم فایل زیپ شده 50.36 مگابایت

***

Introduction to Compressible Fluid Flow – Patrick Oosthuizen, William Carscallen

کتاب مقدمه ای بر جریان سیال تراکم پذیر پاتریک اوس‍ت‍هوي‍زن‌ و ویلیام کارسکالن – ویرایش دوم

Introduction to Compressible Fluid Flow – 2nd Edition

نویسنده(گان): Patrick H. Oosthuizen, William E. Carscallen

جریان سیال تراکم پذیر Oosthuizen و Carscallen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 36.4 مگابایت

***

Compressible Fluid Flow – Patrick Oosthuizen, William Carscallen

کتاب جریان سیال تراکم پذیر ‏‫پاتریک اوس‍ت‍هوي‍زن‌

Compressible Fluid Flow

نویسنده(گان): Patrick H. Oosthuizen, William Carscallen

کتاب جریان سیال تراکم پذیر Oosthuizen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 290
حجم فایل زیپ شده 17.6 مگابایت

***

An Introduction to Convective Heat Transfer Analysis – Patrick Oosthuizen, David Naylor

کتاب مقدمه ای بر تحلیل انتقال حرارت همرفتی ‏‫پاتریک اوس‍ت‍هوي‍زن‌ و دیوید نایلور

An Introduction to Convective Heat Transfer Analysis

نویسنده(گان): Patrick H. Oosthuizen, David Naylor

کتاب مقدمه ای بر تحلیل انتقال حرارت همرفتی Oosthuizen

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 634
حجم فایل زیپ شده 16.8 مگابایت

***