برچسب: Peter Galvin

Solution Manual for Operating System Concepts – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز – ویرایش نهم نسخه بین المللی دانشجویی، ویرایش ششم و هفتم  (پنج حل المسائل)

Solution Manual for Operating System Concepts – 6th and 7th Edition  and 9th Edition International Student Version

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter Galvin, Greg Gagne

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز ویرایش نهم (نسخه بین المللی دانشجویی)

این مجموعه شامل پنج حل المسائل می باشد: یکی برای ویریش نهم (نسخه بین المللی دانشجویی)، یکی برای ویرایش هفتم و یکی برای ویرایش ششم و دو تا برای ویرایش های نامعین.

حل ویرایش نهم (نسخه دانشجویی بین المللی)، حل تمرینات فصلهای 1 تا 18 کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف دارد. همچنین مجموعه شامل سورس کد و بانک تست برای فصل های مختلف کتاب درسی ویرایش نهم نسخه دانشجویی می باشد که خود بانک تست 172 صفحه می باشد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل ویرایش نهم نسخه دانشجویی

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم (نسخه بین المللی دانشجویی)

فرمت PDF
تعداد صفحات 89
حجم فایل زیپ شده 5.74 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 156
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 120
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

مشخصات حل المسائل اول ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 134
حجم فایل زیپ شده 472 کیلوبایت

مشخصات حل المسائل دوم ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 0.7مگابایت

***

Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1042
حجم فایل زیپ شده 7.97 مگابایت

***

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

حل المسائل کتاب مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین – ویرایش هشتم

Solution Manual for Operating System Concepts with Java – 8th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

حل المسائل مفاهیم سیستم عامل با استفاده از جاوا آبراهام سیلبرشاتز و پیتر گالوین - ویرایش هشتم

این حل المسائل شامل برخی کدها برای فصول 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و 16 می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 329 کیلوبایت

***

Operating System Concepts – Abraham Silberschatz, Peter Galvin

کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز – ویرایش نهم

Operating System Concepts – 9th Edition

نویسنده(گان): Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne

کتاب مفاهیم سیستم عامل سیلبرشاتز

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 944
حجم فایل زیپ شده 7 مگابایت

***