برچسب: Ron Larson

Solution Manual for Calculus of a Single Variable – Ron Larson, Bruce Edwards

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره ران لارسون – ویرایش یازدهم

Solution Manual for Calculus of a Single Variable – 11th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce H. Edwards

دانلود حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره Larson

این حل المسائل به صورت رسمی از لنتشارات تهیه شده است و فصلهای 1 تا 10 به همراه فصل P و اپندیکس های C1 و C2 و D و E و F و G را پوشش می دهد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل حل المسائل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1137
حجم کل فایل زیپ شده 40.7 مگابایت

***

Calculus of a Single Variable – Ron Larson, Bruce Edwards

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره ران لارسون – ویرایش یازدهم

Calculus of a Single Variable – 11th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce H. Edwards

دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره ران لارسون

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 851
حجم فایل زیپ شده 35.1 مگابایت

***

Solution Manual for Calculus – Ron Larson, Bruce Edwards

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون – ویرایش دهم

Solution Manual for Calculus – 10th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce Edwards

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون ویرایش دهم

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1608
حجم فایل زیپ شده 19.5 مگابایت

***

Calculus – Ron Larson, Bruce Edwards

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون – ویرایش دهم و یازدهم

Calculus – 10th and 11th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson, Bruce Edwards

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون ویرایش یازدهم

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال ران لارسون ویرایش دهم

این مجموعه شامل دو کتاب درسی برای ویرایش های 10 و 11 می باشد.

مشخصات فایل ویرایش یازدهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1290
حجم فایل زیپ شده 45.3 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دهم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1290
حجم فایل زیپ شده 51.6 مگابایت

***

Solution Manual for Trigonometry – Ron Larson

حل المسائل کتاب مثلثات ران لارسون – ویرایش نهم

Solution Manual for Trigonometry – 9th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 480
حجم فایل زیپ شده 12.3 مگابایت

***

Solution Manual for Precalculus with Limits – Ron Larson

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال مقدملاتی به همراه حدگیری لارسن – ویرایش سوم

Solution Manual for Larson’s Precalculus with Limits 3rd Edition

نویسنده(گان): Ron Larson

حل المسائل کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال مقدملاتی به همراه حدگیری لارسن

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 912
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

***

Precalculus with Limits – Ron Larson

کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال مقدملاتی به همراه حدگیری لارسن – ویرایش سوم

Precalculus with Limits 3rd Edition

نویسنده(گان): Ron Larson

کتاب حساب دیفرانسل و انتگرال مقدملاتی به همراه حدگیری لارسن

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 1089
حجم فایل زیپ شده 26.2 مگابایت

***

Solution Manual for Elementary Linear Algebra – Ron Larson

حل المسائل کتاب جبر خطی مقدماتی لارسون + بانک سوالات – ویرایش هشتم و ششم

Solution Manual (+ Test Bank) for Elementary Linear Algebra – 8th and 6th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson

محصول ویرایش هشتم و ششم به صورت جداگانه به فروش می رسند.

محصول ویرایش هشتم شامل حل المسائل، تست بانک (بانک سوالات) و اسلایدهای آموزشی برای ویرایش هشتم کتاب درسی می باشد. حل المسائل ویرایش هشتم پاسخ تمرینات زوج و فرد فصل های 1 تا 10 را دارا می باشد و به ازای هر فصل دو فایل پی دی اف  (یکی برای تمرینات زوج، یکی برای تمرینات فرد) وجود دارد. بانک سوالات نیز به صورت فایل ورد و پی دی اف برای فصل های 1 تا 7 می باشد و جمعا 253 صفحه دارد. اسلاید های آموزشی کل 10 فصل کتاب ویرایش هشتم را پوشش می دهند.

دانلود نمونه حل المسائل ویرایش هشتم

دانلود نمونه بانک سوالات ویرایش هشتم

محصول ویرایش ششم، حل تمرینات زوج و فرد کتاب ویرایش ششم را در قالب یک فایل پی دی اف دارا می باشد.

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 598
حجم فایل زیپ شده 119 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 509
حجم فایل زیپ شده 8.9 مگابایت

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش هشتم

***

پرداخت جهت حل المسائل ویرایش ششم

Elementary Linear Algebra – Ron Larson

کتاب جبر خطی مقدماتی ران لارسون – ویرایش هفتم و هشتم

Elementary Linear Algebra – 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Ron Larson

کتاب جبر خطی مقدماتی ران لارسون ویرایش هشتم

کتاب جبر خطی پایه لارسون ویرایش هفتم

این محصول شامل دو ایبوک برای ویرایش های هفتم و هشتم کتاب درسی می باشد.

دانلود نمونه کتاب ویرایش هشتم

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 471
حجم فایل زیپ شده 12.1 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 635
حجم فایل زیپ شده 41 مگابایت

***