برچسب: Simon Haykin

Solution Manual for Communication Systems – Simon Haykin

حل المسائل کتاب سیستم های مخابراتی سیمون هایکین – ویرایش چهارم و پنجم

Solutions Manual Communication Systems – 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Simon Haykin

این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. یکی برای ویرایش چهارم و دیگری برای ویرایش پنجم.

مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات260
حجم فایل زیپ شده3.70 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات559
حجم فایل زیپ شده19 مگابایت

***

Communication Systems – Simon Haykin

سیستم های مخابراتی سیمون هایکین – ویرایش چهارم

Communication Systems 4th Edition

نویسنده(گان): Simon Haykin

سیستم های مخابراتی سیمون هایکین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات816
حجم فایل زیپ شده13مگابایت

***

Solution Manual for An Introduction to Analog and Digital Communications – Simon Haykin, Michael Moher

 حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ارتباطات آنالوگ و دیجیتال سیمون هایکین – ویرایش دوم

Solution Manual for An Introduction to Analog and Digital Communications – 2nd Edition

نویسنده(گان): Simon S. Haykin, Michael Moher

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات386
حجم فایل زیپ شده16مگابایت

***

Solution Manual for Adaptive Filter Theory – Simon Haykin

حل المسائل کتاب نظریه فیلترهای تطبیقی سیمون هایکین – ویرایش چهارم

Solution manual for Adaptive Filter Theory – 4th Edition

نویسنده(گان): Simon Haykin

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات338
حجم فایل زیپ شده0.8مگابایت

***

An Introduction to Analog and Digital Communications – Simon Haykin, Michael Moher

مقدمه ای بر ارتباطات آنالوگ و دیجیتال سیمون هایکین – ویرایش دوم

An Introduction to Analog and Digital Communications – 2nd Edition

نویسنده(گان): Simon S. Haykin, Michael Moher

مقدمه ای بر ارتباطات آنالوگ و دیجیتال سیمون هایکین

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات540
حجم فایل زیپ شده7مگابایت

***

Adaptive Filter Theory – Simon Haykin

نظریه فیلترهای تطبیقی سیمون هایکین – ویرایش سوم

Adaptive Filter Theory – 3rd Edition

نویسنده(گان): Simon Haykin

نظریه فیلترهای تطبیقی سیمون هایکین

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات997
حجم فایل زیپ شده15مگابایت

***