برچسب: Singiresu Rao

Vibration of Continuous Systems – Singiresu Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

Vibration of Continuous Systems

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب ارتعاشات سیستمهای پیوسته رائو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات737
حجم فایل زیپ شده3.96 مگابایت

***

 

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for The Finite Element Method in Engineering – 5th and 6th Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

حل المسائل های ویرایش پنجم و ششم به صورت جداگانه به فروش می رسند

توضیح اینکه این حل المسائل ها به قیمت بالایی از یک سایت خارجی خریداری شده و اکنون به قیمت خیلی کمتری قیمت در این ساعت عرضه میگردد. حل المسائل مسائل ویرایش پنجم فصل های 1 تا 20 را پاسخ داده است و کامل می باشد (more info). حل المسائل ویرایش ششم نیز همه فصل های یک تا بیست کتاب درسی را به طور کامل پوشش می دهد.

دانلود رایگان نمونه فایل حل المسائل ویرایش ششم

دانلود رایگان نمونه فایل حل المسائل ویرایش پنجم

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات797
حجم فایل زیپ شده22.1 مگابایت

مشخصات فایل حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات782
حجم فایل زیپ شده13.5 مگابایت

***

پرداخت جهت تهیه حل المسائل ویرایش ششم

***

پرداخت جهت تهیه حل المسائل ویرایش پنجم

Solution Manual for Engineering Optimization – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب بهینه سازی مهندسی رائو – ویرایش چهارم

Solution Manual for  Engineering Optimization: Theory and Practice – Fourth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

فرمتPDF
تعداد صفحات680
حجم فایل زیپ شده11.5 مگابایت

***

The Finite Element Method in Engineering – Singiresu Rao

کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو – ویرایش پنجم

The Finite Element Method in Engineering – Fifth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب روش اجزای محدود در مهندسی رائو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات727
حجم فایل زیپ شده13.4 مگابایت

***

Engineering Optimization – Singiresu Rao

کتاب بهینه سازی مهندسی رائو – ویرایش چهارم

Engineering Optimization: Theory and Practice – Fourth Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

کتاب بهینه سازی مهندسی رائو

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات663
حجم فایل زیپ شده7.24 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanical Vibrations – Singiresu Rao

حل المسائل کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو – ویرایش سوم، چهارم و پنجم

Solution Manual for Mechanical vibrations – 3rd, 4th and 5th Edition

نویسنده(گان): Singiresu S. Rao

حل المسائل کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو

 مشخصات فایل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات1112
حجم فایل زیپ شده185 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات865
حجم فایل زیپ شده13.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات469
حجم فایل زیپ شده29.4 مگابایت

***