برچسب: Solutions Manual for Static and Dynamic Electricity by Smythewith

Solution Manual for Static and Dynamic Electricity – William Smythewith

کتاب و حل المسائل الکتریسیته دینامیک و استاتیک Smythewith

  Static and Dynamic Electricity + Solutions Manual

نویسنده(گان):William R. Smythewith

محصول شامل کتاب و حل تمرینات موجود در این کتاب میباشد. در واقع حل المسائل این کتاب و خود آن در یک کتاب جمع آوری شده اند

کتاب و حل المسائل الکتریسیته دینامیک و استاتیک Smythewith

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات845
حجم فایل زیپ شده12.5مگابایت

***