برچسب: Theodore Bergman

Solution Manual for Foundation of Heat Transfer – Frank Incropera, David Dewitt

حل المسائل کتاب مبانی انتقال حرارت فرانک اینکروپرا ، دیوید دویت، تئودور برگمن – ویرایش ششم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Solution Manual for Foundation of Heat Transfer – 6th International Student Edition

نویسنده(گان): Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine

حل المسائل مبانی انتقال حرارت فرانک اینکروپرا ویرایش بین المللی دانشجویی

این حل المسائل کل 13 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف دارد.

نمونه رایگان زیر شامل تعدادی از تمرینات حل شده از فصول مختلف می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد کل تمرینات حل شده 1392
حجم فایل زیپ شده 88.1 مگابایت

***

Solution Manual for Principle of Heat and Mass Transfer – Frank Incropera, David Dewitt

حل المسائل کتاب اصول انتقال جرم و حرارت فرانک اینکروپرا ، دیوید دویت، تئودور برگمن – ویرایش هفتم (نسخه بین المللی دانشجویی)

Solution Manual for Principle of Heat and Mass Transfer – 7th International Student Edition

نویسنده(گان): Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine

حل المسائل اصول انتقال جرم و حرارت اینکروپرا ویرایش هفتم بین المللی دانشجویی

این حل المسائل کل 14 فصل کتاب درسی را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک پوشه و به ازای هر تمرین یک فایل پی دی اف دارد.

نمونه رایگان زیر شامل تعدادی از تمرینات حل شده از فصول مختلف می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد تمرینات حل شده 1636
حجم فایل زیپ شده 78.03 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Heat and Mass Transfer – Frank Incropera, Theodore Bergman

حل المسائل کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت تئودور برگمن و فرانک اینکروپرا – ویرایش چهارم، ششم و هفتم

Solution Manual for Fundamentals of Heat and Mass Transfer – 4th, 6th and 7th Edition

نویسنده(گان):  Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. DeWitt

این مجموعه شامل حل سه ویرایش چهارم، ششم و هفتم می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2639
حجم فایل زیپ شده 31.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2313
حجم فایل زیپ شده 68.5 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمت PDF
تعداد صفحات 2132
حجم فایل زیپ شده 30.9 مگابایت

***

Fundamentals of Heat and Mass Transfer – Frank Incropera, Theodore Bergman

کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت تئودور برگمن و فرانک اینکروپرا – ویرایش ششم و هفتم و هشتم

Fundamentals of Heat and Mass Transfer – 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان): Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. DeWitt

کتاب مبانی انتقال جرم و حرارت تئودور برگمن و فرانک اینکروپرا

این مجموعه شامل سه فایل برای ویرایش های مذکور کتاب درسی می باشد.

مشخصات فایل ویرایش هشتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1046
حجم فایل زیپ شده 10.7 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1076
حجم فایل زیپ شده 14 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1035
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

***