برچسب: Timothy Philpot

Mechanics of Materials – Timothy Philpot

کتاب مقاومت مصالح تیموتی فیلپات، یک سیستم یادگیری یکپارچه – ویرایش سوم

Mechanics of Materials, An Integrated Learning System 3rd edition

نویسنده(گان): Timothy A. Philpot

کتاب مقاومت مصالح تیموتی فیلپات، یک سیستم یادگیری یکپارچه

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 915
حجم فایل زیپ شده 37.5 مگابایت

***

Solution Manual for Mechanics of Materials – Timothy Philpot

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح تیموتی فیلپات – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Mechanics of Materials: An Integrated Learning System – 2nd and 3rd Edition

نویسنده(گان): Timothy A. Philpot

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1674
حجم فایل زیپ شده 47 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1896
حجم فایل زیپ شده 36 مگابایت

***