برچسب: Warren Viessman

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش هشتم

Solution Manual for Water Supply and Pollution Control – 8th Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

حل المسائل کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

این محصول شامل حل تمرینات کتاب درسی ویرایش هشتم (فصل های 1 تا 14) می باشد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 231
حجم فایل زیپ شده 4.78 مگابایت

***

Water Supply and Pollution Control – Warren Viessman, Mark Hammer

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش بین المللی هشتم انتشارات پیرسون

Water Supply and Pollution Control – 8th Edition, Pearson New International Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Jr., Mark J. Hammer, Elizabeth M. Perez, Paul A. Chadik

کتاب تامین آب و کنترل آلایندگی Viessman

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 15.3 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Hydrology – Warren Viessman, Gary Lewis

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر هیدرولوژی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش پنجم

Solution Manual for Introduction to Hydrology – 5th edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Gary L. Lewis, John W. Knapp

 

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 140
حجم فایل زیپ شده 5.7 مگابایت

***

Introduction to Hydrology – Warren Viessman, Gary Lewis

کتاب مقدمه ای بر هیدرولوژی وارن ویسمن (وایزمن) – ویرایش سوم

Introduction to Hydrology – 3rd Edition

نویسنده(گان): Warren Viessman, Gary L. Lewis, John W. Knapp

کتاب مقدمه ای بر هیدرولوژی وارن ویسمن

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 751
حجم فایل زیپ شده 90 مگابایت

***