برچسب: William Brown

Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – William Brown, Thomas Poon

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون – ویرایش چهارم

 Solution Manual for Introduction to Organic Chemistry – 4th Edition

نویسنده(گان): William Brown, Thomas Poon

این حل المسائل فصل های 1 تا 22 کتاب را پوشش می دهد و به ازای هر فصل یک فایل پی دی اف وجود دارد.

دانلود نمونه رایگان

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات603
حجم فایل زیپ شده8.35 مگابایت

***

Introduction to Organic Chemistry – William Brown, Thomas Poon

کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون – ویرایش ششم

Introduction to Organic Chemistry – 6th Edition

نویسنده(گان): William H. Brown, Thomas Poon

کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی ویلیام براون و توماس پون

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات723
حجم فایل زیپ شده14.4 مگابایت

***

Introduction to General Organic and Biochemistry by Frederick Bettelheim, William Brown

کتاب مقدمه ای بر آلی عمومی و بیوشیمی

Introduction to General Organic and Biochemistry 10th ed

نویسنده(گان): Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

کتاب مقدمه ای بر آلی عمومی و بیوشیمی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات816
حجم فایل زیپ شده36مگابایت

Solution Manual for Introduction to General Organic and Biochemistry – Frederick Bettelheim, William Brown

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی عمومی و بیوشیمی بتلهایم

Instructors Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry 6th ed

نویسنده(گان): Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی عمومی و بیوشیمی بتلهایم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات100
حجم فایل زیپ شده4مگابایت