برچسب: William Graebel

Solution Manual for Advanced Fluid Mechanics – William Graebel

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

Solution Manual for Advanced Fluid Mechanics

نویسنده(گان): William Graebel

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

توضیح اینکه حل المسائل، حل تمرینات همه فصول کتاب را شامل می شود (فصل 10 کتاب درسی هیچ تمرینی ندارد). همچنین در این مجموعه خلاصه کتاب نیز قرار دارد.

دانلود نمونه رایگان حل المسائل

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 253
حجم فایل زیپ شده 9.73 مگابایت

***

Advanced Fluid Mechanics – William Graebel

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

Advanced Fluid Mechanics

نویسنده(گان): William Graebel

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته ویلیام گرابل

توضیح اینکه دو نسخه از این کتاب موجود بود که هر دو در مجموعه قرار دارند.

مشخصات فایل نسخه اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 379
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

مشخصات فایل نسخه دوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 692
حجم فایل زیپ شده 9.73 مگابایت

***