برچسب: William Leigh

Solution Manual for Structural Dynamics – Mario Paz, William Leigh

حل المسائل کتاب دینامیک سازه ماریو پاز – ویرایش پنجم

Solution Manual for Structural Dynamics: Theory and Computation – 5th Edition

نویسنده(گان): Mario Paz, William Leigh

توضیح اینکه این حل المسائل کامل نمی باشد. تنها فصل های 1 ، 2 ، 3 و 4 را پوشش می دهد. اکثر تمرینات این چهار فصل را دارد. این حل المسائل به زبان اسپانیایی می باشد.

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 95
حجم فایل زیپ شده 2.06 مگابایت

***

Structural Dynamics – Mario Paz, William Leigh

کتاب دینامیک سازه ماریو پاز – ویرایش پنجم

Structural Dynamics: Theory and Computation – 5th Edition

نویسنده(گان): Mario Paz, William Leigh

کتاب دینامیک سازه ماریو پاز

مشخصات فایل

فرمت PDF
تعداد صفحات 844
حجم فایل زیپ شده 20.9 مگابایت

***