برچسب: William Stallings

Solution Manual for Computer Security – William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز – ویرایش سوم

Solution Manual for Computer Security – 3rd Edition

نویسنده(گان): William Stallings, Lawrie Brown

حل المسائل کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز - ویرایش سوم

این حل المسائل شامل حل مسائل همه فصل های اول الی فصل بیست و چهارم (مجموعا 24 فصل – جمعا تعداد 496 حل) می باشد. این مجموعه شامل حل و پاسخ پرسش های مروری (Review Questions) و تمرینات آخر فصل (Problems) می باشد. به ندرت حل برخی تمرینات وجود ندارد. لیست تمرینان حل شده در ادامه آورده شده است. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) صورت گرفته است (یا از کل صفحه پرینت گرفته شده است)؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

مشاهده شماره مسائل حل شده: پارت اول + پارت دوم + پارت سوم

مشخصات حل المسائل

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده496
حجم فایل زیپ شده129 مگابایت

به جهت سهولت، این حل المسائل در سه قسمت برای فروش قرار داده شده است. البته کل حل المسائل به صورت یکجا نیز برای فروش قرار گرفته است.

***

پرداخت و دریافت قسمت اول حل المسائل (شامل تمرینات فصل یک الی فصل هشتم — جمعا 175 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت دوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل نهم الی اواسط فصل چهاردهم – جمعا 155 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت قسمت سوم حل المسائل (شامل تمرینات فصل پانزدهم الی بیست و چهارم – جمعا 166 تمرین – لیست تمرینات )

***

پرداخت و دریافت کل حل المسائل به صورت یکجا (شامل 496 تمرین از کل کتاب )

Computer Security – William Stallings, Lawrie Brown

کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگز – ویرایش سوم

Computer Security, Principles and Practice – 3rd Edition

نویسنده(گان): William Stallings, Lawrie Brown

کتاب امنیت کامپیوتر ویلیام استالینگ - ویرایش سوم

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات839
حجم فایل زیپ شده13 مگابایت

***

Solution Manual for Cryptography and Network Security – William Stallings

حل المسائل کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ویلیام استالینگز – ویرایش چهارم و ششم

Solution Manual for Cryptography and Network Security – 4th and 6th Edition

نویسنده(گان): William Stallings

این مجموعه شامل دو ویرایش ششم و چهارم می باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسند.

حل المسائل ویرایش چهارم به صورت یک فایل پی دی اف و فصل های 1 تا 20 کتاب را شامل می شود.

حل المسائل ویرایش ششم شامل حل اکثر مسایل فصل 1 الی آخر فصل 20 (مجموعا 20 فصل و تعداد 333 حل) می باشد. این مجموعه پرسشهای مروری “Review Question” و مسایل “Problem” ها را پوشش می دهد. به ندرت ممکن است حل برخی تمرینات وجود نداشته باشد. برای حل هر تمرین یک فایل وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایلها به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد.

لیست تمرینات حل شده از ویرایش ششم : بخش اول  بخش دوم

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتعکس (JPG) و پی دی اف (PDF)
تعداد تمرینات حل شده333
حجم فایل زیپ شده54.1 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش چهارم

فرمتPDF
تعداد صفحات171
حجم فایل زیپ شده570 کیلوبایت

***

حل المسائل ویرایش چهارم (با مشخصات مذکور)

***

به جهت سهولت دسترسی دانشجویان، حل المسائل ویرایش ششم در دو بخش جهت فروش قرار گرفته است. حل المسائل کامل ویرایش ششم  (شامل کل فصل های مذکور) یکجا نیز جهت فروش قرار گرفته است.

بخش اول حل المسائل ششم : حل تمرینات فصل اول الی دهم (جمعا تعداد 202 تمرین)

***

بخش دوم حل المسائل ویرایش ششم : حل تمرینات فصل یازدهم الی بیستم (جمعا تعداد 131 تمرین)

***

حل المسائل کامل ویرایش ششم  : حل تمرینات فصل اول الی بیستم (جمعا تعداد 333 تمرین)

Cryptography and Network Security – William Stallings

کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ویلیام استالینگز – ویرایش ششم و هفتم

Cryptography and Network Security: Principles and Practices – 6th and 7th Edition

نویسنده(گان): William Stallings

کتاب رمزنگاری و امنیت شبکه ویلیام استالینگز

مشخصات فایل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات767
حجم فایل زیپ شده8.72 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات760
حجم فایل زیپ شده9.5 مگابایت

***

Solution Manual for Operating Systems – William Stallings

حل المسائل کتاب سیستم های عامل ویلیام استالینگز – ویرایش ششم

Solution Manual for Operating Systems, Internals and Design Principles 6th ed

نویسنده(گان): William Stallings

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات34
حجم فایل زیپ شده320 کیلوبایت

***

Operating Systems – William Stallings

کتاب سیستم های عامل ویلیام استالینگز – اصول درونی و طراحی – ویرایش هشتم

Operating Systems, Internals and Design Principles 8th ed

نویسنده(گان): William Stallings

کتاب سیستم های عامل ویلیام استالینگز - اصول درونی و طراحی

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات800
حجم فایل زیپ شده11.4 مگابایت

***

Solution Manual for Computer Organization and Architecture – William Stallings

حل المسائل کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز – ویرایش هشتم

Solution Manual for Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 8th ed

نویسنده(گان): William Stallings

 

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات138
حجم فایل زیپ شده3.8 مگابایت

***

Computer Organization and Architecture – William Stallings

کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز – ویرایش نهم

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed

نویسنده(گان): William Stallings

کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات792
حجم فایل زیپ شده6 مگابایت

***

Solution Manual for Data and Computer Communications – William Stallings

حل المسائل کتاب اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری ویلیام استالینگز – ویرایش هفتم

Solution Manual for Data and Computer Communications -7th ed

نویسنده(گان): William Stallings

حل المسائل کتاب اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری ویلیام استالینگز

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات55
حجم فایل زیپ شده3مگابایت

***

Data and Computer Communications – William Stallings

کتاب اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری ویلیام استالینگز – ویرایش هشتم

Data and Computer Communications-8th ed

نویسنده(گان): William Stallings

کتاب اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری ویلیام استالینگز

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات901
حجم فایل زیپ شده5مگابایت

***