برچسب: Yunus Cengel

Solution Manual for Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – Yunus Cengel

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک و انتقال حرارت یونس سنجل – ویرایش دوم

Solution Manual for Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel

 

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1312
حجم فایل زیپ شده8.21 مگابایت

***

Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – Yunus Cengel

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک و انتقال حرارت یونس سنجل – ویرایش دوم

Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer – 2nd Edition 

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک و انتقال حرارت یونس سنجل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات865
حجم فایل زیپ شده15.1 مگابایت

***

 

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Yunus Cengel, Afshin Ghajar

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت یونس سنجل و افشین قاجار – ویرایش سوم و پنجم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications – 3rd and 5th Edition

نویسنده(گان): Yunus Cengel, Afshin Ghajar

توضیح اینکه حل المسائل ویرایش سوم و پنجم جداگانه به فروش می رشد.

ویرایش پنجم فعلا شامل حل تمرینات فصل های 2 ، 6، 7، 8، 12 و 13 می باشد. لیست تمرینات حل شده از هر فصل در ادامه آورده شده است. برای حل هر تمرین یک فایل اسکرین شات یا پی دی اف وجود دارد. به جهت آنکه جهت تهیه این فایل به ازای هر حل یک بار اسکرین شات (با ابعاد مختلف) و یا پرینت مجازی صورت گرفته است؛ در نتیجه قیمت این حل المسائل متفاوت از بقیه حل المسائل های سایت می باشد. در صورتی که نیاز به حل تمرینات بیشتری از این کتاب دارید (کل کتاب موجود می باشد) سریعا با ایمیل پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

شماره مسائل حل شده از هر فصل در ویرایش پنجم : ششم، هفتم، هشتم، دوازدهم و سیزدهم

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتعکس (JPG) و

پی دی اف (PDF)

تعداد تمرینات حل شده251
حجم فایل زیپ شده195 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1537
حجم فایل زیپ شده12 مگابایت

***

حل المسائل ویرایش سوم

***

حل المسائل ویرایش پنجم – فصل دوم (یک فایل پی دی اف با 128 صفحه)

***

حل المسائل ویرایش پنجم – فصل ششم – 113 تمرین حل شده (شماره مسائل حل شده) به حجم 25.6 مگابایت

***

حل المسائل ویرایش پنجم – فصل هفتم – 133 تمرین حل شده (شماره مسائل حل شده) به حجم 42.8 مگابایت

***

حل المسائل ویرایش پنجم – فصل هشتم – 137 تمرین حل شده (شماره مسائل حل شده) به حجم 48.8 مگابایت

***

حل المسائل ویرایش پنجم – فصل دوازدهم – 134 تمرین حل شده (شماره مسائل حل شده) به حجم 32.4 مگابایت

***

حل المسائل ویرایش پنجم – فصل سیزدهم – 149 تمرین حل شده (شماره مسائل حل شده) به حجم 39.7 مگابایت

Solution Manual for Heat Transfer – Yunus Cengel

حل المسائل کتاب انتقال حرارت چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat Transfer, A Practical Approach 2nd ed

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel

حل المسائل کتاب انتقال حرارت چنگل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1300
حجم فایل زیپ شده8 مگابایت

Heat Transfer – Yunus Cengel

کتاب انتقال گرما چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش دوم

Heat Transfer, A Practical Approach 2nd ed

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel

کتاب انتقال گرما چنگل

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات932
حجم فایل زیپ شده12 مگابایت

Heat and Mass Transfer – Yunus Cengel, Afshin Ghajar

کتاب انتقال جرم و حرارت یونس سنجل و افشین قاجار – ویرایش پنجم

Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications 5th ed

نویسنده(گان): Yunus Cengel, Afshin Ghajar

کتاب انتقال جرم و حرارت یونس سنجل و افشین قاجار

مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1028
حجم فایل زیپ شده26 مگابایت

***

Solution Manual for Fundamentals of Thermal Fluid Sciences – Yunus Cengel, Robert Turner

حل المسائل کتاب مبانی علوم سیالات حرارتی چنگل (یا همون سنجل)

Solution Manual for Fundamentals of Thermal Fluid Sciences

نویسنده(گان):Yunus A. Cengel, Robert H. Turner


مشخصات فایل

فرمتPDF
تعداد صفحات1380
حجم فایل زیپ شده90مگابایت

***

Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences – Yunus Cengel, Robert Turner

کتاب مبانی علوم سیالات حرارتی چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش ششم و دوم

Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences – 2nd and 6th Edition

نویسنده(گان):Yunus A. Cengel Robert H. Turner

کتاب مبانی علوم سیالات حرارتی چنگل

مشخصات فایل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات1088
حجم فایل زیپ شده45.4 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش دوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1232
حجم فایل زیپ شده14مگابایت

***

Solution Manual for Thermodynamics – Yunus Cengel, Michael Boles

حل المسائل کتاب ترمودینامیک، با دید مهندسی چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش پنجم، ششم، هفتم و هشتم

 Solution Manual of Thermodynamics: An Engineering Approach –  5th, 6th, 7th and 8th Edition

نویسنده(گان):  Yunus A. Cengel, Michael A. Boles 

این مجموعه شامل چهار حل المسائل می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش هشتم

فرمتPDF
تعداد صفحات2041
حجم فایل زیپ شده21.27 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش هفتم

فرمتPDF
تعداد صفحات2070
حجم فایل زیپ شده19 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمتPDF
تعداد صفحات2135
حجم فایل زیپ شده11.9 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمتPDF
تعداد صفحات1733
حجم فایل زیپ شده11.7 مگابایت

***

Thermodynamics – Yunus Cengel, Michael Boles

کتاب ترمودینامیک، با نگرش مهندسی چنگل (یا همون سنجل)  – ویرایش هشتم

Thermodynamics: An Engineering Approach – 8th Edition

نویسنده(گان):  Yunus Cengel, Michael Boles 

کتاب ترمودینامیک، با نگرش مهندسی چنگل

مشخصات فایل

فرمتDJVU
تعداد صفحات1024
حجم فایل زیپ شده83مگابایت

Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

 حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st and 3rd Ed

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1445
حجم فایل زیپ شده17.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات1228
حجم فایل زیپ شده18 مگابایت

***

Fluid Mechanics – Yunus Cengel

 کتاب مکانیک سیالات یونس چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications – 1st and 3rd edition

نویسنده(گان): Yunus A. Cengel, John Cimbala

v

مشخصات فایل ویرایش اول

فرمتPDF
تعداد صفحات2036
حجم فایل زیپ شده22 مگابایت

مشخصات فایل ویرایش سوم

فرمتPDF
تعداد صفحات1031
حجم فایل زیپ شده21.4 مگابایت

***