تخفیف خرید کتاب با تعداد بالا

چنانچه قصد خرید تعداد بالایی کتاب از این سایت را دارید، میتوانید از تخفیفات زیر بهره ببرید.

 

بالای 10 کتاب27 درصد تخفیف
بالای 20 کتاب31 درصد تخفیف
بالای 30 کتاب36 درصد تخفیف
بالای 40 کتاب41 درصد تخفیف
بالای 50 کتاب47 درصد تخفیف
بالای 60 کتاب53 درصد تخفیف

برای بهره مندی از این تخفیفات لازم است که با بخش پشتیبانی سایت هماهنگی صورت پذیرد.